Loại: Căn hộ + Nhà Phố

Chủ đầu tư: Keppel Land

Giá (m²): 34.5 - 70 tr/m²

Số block: 7

Số căn: 1,612 căn

Số tầng: 35

Loại:

Căn hộ + Nhà Phố

Số block:

7

Số tầng:

35

Số căn:

1,612 căn

Giá (m²):

34.5 - 70 tr/m²