Loại: Căn hộ / Shophouse

Chủ đầu tư: Keppel Land

Giá (m²): 60 - 65 tr/m²

Số block: 11

Số căn: 3,787 căn

Số tầng: 34

Empire City

Loại:

Căn hộ / Shophouse

Số block:

11

Số tầng:

34

Số căn:

3,787 căn

Giá (m²):

60 - 65 tr/m²