Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Keppel Land

Giá (m²): 35 - 40 tr/m²

Số block: 12

Số căn: 2,099 căn

Số tầng: 40

Loại:

Căn hộ

Số block:

12

Số tầng:

40

Số căn:

2,099 căn

Giá (m²):

35 - 40 tr/m²