Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Keppel Land

Giá (m²): 34 - 39 triệu/m2

Số block: 3

Số căn: 826 Căn

Số tầng: 35

Trạng thái: Quý 2/2019

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

35

Số căn:

826 Căn

Giá (m²):

34 - 39 triệu/m2