Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Keppel Land

Giá (m²): 33 - 47 tr/m²

Số block: 4

Số căn: 880 căn

Số tầng: 35

Loại:

Căn hộ

Số block:

4

Số tầng:

35

Số căn:

880 căn

Giá (m²):

33 - 47 tr/m²