Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Keppel Land

Giá (m²): 50 - 59 tr/m²

Số block: 4

Số căn: 872 căn

Số tầng: 34

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Loại:

Căn hộ

Số block:

4

Số tầng:

34

Số căn:

872 căn

Giá (m²):

50 - 59 tr/m²