Thời điểm “Vàng” để sở hữu Căn hộ cao cấp The Global City