Núi Hồng Tân Uyên Bình Dương – phương án đầu tư khả thi của giới thượng lưu