Hành trình chinh phục hàng nghìn khách hàng của Khu Quy Nhơn Melody