Giá gạch bông gió xi măng bao nhiêu 1m2? không gian hợp lý