Dịch vụ thiết kế thi công nội thất showroom, cửa hàng không giản nổi bật