Có nên thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời 2019