Tìm hiểu về Công ty 319 Bộ Quốc Phòng, chủ đầu tư Dự án Shophouse Calyx Residence Uy Nỗ