The Estella An Phú

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Keppel Land

Giá (m²): 4.5⁺ tỷ

Số block: 8

Số căn: 719 căn

Số tầng: 25

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

The Estella An Phú

Loại:

Căn hộ

Số block:

8

Số tầng:

25

Số căn:

719 căn

Giá (m²):

4.5⁺ tỷ