Nên hay không nên lắp điện mặt trời tiết kiệm điện