Khu dự án The SeaPort Vĩnh Tân khu vực phát triển tiến độ tốt