Khu căn hộ Nguyễn Lương Bằng đón đầu mọi chuẩn mực thời đại