Có nên lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới hiệu quả