Chọn kích thước gạch lục giác trang trí phù hợp với diện tích của không gian miễn phí thiết kết